Dahua

DAHUA  NVR2108HS-S2

DAHUA NVR2108HS-S2

80Mbps input, 4ch 1080P decoding, max 8 IPC input, H.264+&H.264 1HDD, 1 VGA&1 HDMI, ..

Rp1,255,000,- Ex Tax: Rp1,255,000,-

DAHUA  NVR4108-8P-4KS2

DAHUA NVR4108-8P-4KS2

..

Rp3,677,000,- Ex Tax: Rp3,677,000,-

DAHUA - NVR1A04-4P

DAHUA - NVR1A04-4P

4channel, 80Mbps, Max 6MP, 4ch 1080P live-view&playback, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(100M), 2 USB..

Rp1,817,000,- Ex Tax: Rp1,817,000,-

DAHUA - NVR1A04HS

DAHUA - NVR1A04HS

4channel, 80Mbps, Max 6MP, 4ch 1080P live-view&playback, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(100M), 2 USB..

Rp1,082,000,- Ex Tax: Rp1,082,000,-

DAHUA - NVR1A04HS-4P

DAHUA - NVR1A04HS-4P

4 channel, 80Mbps, Max 6MP, 4ch 1080P live-view&playback, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(100M), 2 US..

Rp1,861,000,- Ex Tax: Rp1,861,000,-

DAHUA NVR2108HS-W-4KS2

DAHUA NVR2108HS-W-4KS2

Wired input 80Mbps, wireless input 24Mbps 8ch 1080P decoding, Max 4 IPC input, H.265+/H.264+ ..

Rp3,072,000,- Ex Tax: Rp3,072,000,-

DAHUA NVR2208-8P-S2

DAHUA NVR2208-8P-S2

80Mbps input, 4ch 1080P decoding, max 8 IPC input, H.264+&H.264 2HDD, 1 VGA&1 HDMI, ..

Rp4,023,000,- Ex Tax: Rp4,023,000,-

DAHUA NVR2216-S2

DAHUA NVR2216-S2

80Mbps input, 4ch 1080P decoding, max 16 IPC input, H.264+&H.264 2HDD, 1 VGA&1 HDMI,..

Rp2,899,000,- Ex Tax: Rp2,899,000,-

DAHUA NVR4104-4KS2

DAHUA NVR4104-4KS2

80Mbps input, 4ch 4MP decoding, max 4 IPC input, H.265&H.264 1HDD, 1 VGA&1 HDMI, 1 R..

Rp1,947,000,- Ex Tax: Rp1,947,000,-

DAHUA NVR4104-P-4KS2

DAHUA NVR4104-P-4KS2

80Mbps input, 4ch 4MP decoding, max 4 IPC input, H.265&H.264 1HDD, 1 VGA&1 HDMI, 1 R..

Rp2,812,000,- Ex Tax: Rp2,812,000,-

DAHUA NVR4104HS-4KS2

DAHUA NVR4104HS-4KS2

80Mbps input, 4ch 4MP decoding, max 4 IPC input, H.265&H.264 1HDD, 1 VGA&1 HDMI, 1 R..

Rp2,163,000,- Ex Tax: Rp2,163,000,-

DAHUA NVR4104HS-P-4KS2

DAHUA NVR4104HS-P-4KS2

80Mbps input, 4ch 4MP decoding, max 4 IPC input, H.265&H.264 1HDD, 1 VGA&1 HDMI, 1 R..

Rp3,028,000,- Ex Tax: Rp3,028,000,-

DAHUA NVR4104HS-W-S2

DAHUA NVR4104HS-W-S2

80Mbps input, 4ch 4MP decoding, max 4 IPC input, H.264 1HDD, 1 VGA&1 HDMI, 1 RJ45(100M),..

Rp3,028,000,- Ex Tax: Rp3,028,000,-

DAHUA NVR4108-4KS2

DAHUA NVR4108-4KS2

80Mbps input, 8ch 1080P decoding, max 8 IPC input, H.265&H.264 1HDD, 1 VGA&1 HDMI, 1..

Rp2,163,000,- Ex Tax: Rp2,163,000,-

DAHUA NVR4108-P-4KS2

DAHUA NVR4108-P-4KS2

80Mbps input, 8ch 1080P decoding, max 8 IPC input, H.265&H.264 1HDD, 1 VGA&1 HDMI, 1..

Rp3,028,000,- Ex Tax: Rp3,028,000,-

DAHUA NVR4108HS-4KS2

DAHUA NVR4108HS-4KS2

80Mbps input, 8ch 1080P decoding, max 8 IPC input, H.265&H.264 1HDD, 1 VGA&1 HDMI, 1..

Rp2,380,000,- Ex Tax: Rp2,380,000,-

DAHUA NVR4108HS-8P-4KS2

DAHUA NVR4108HS-8P-4KS2

80Mbps input, 8ch 1080P decoding, max 8 IPC input, H.265&H.264 1HDD, 1 VGA&1 HDMI, 1..

Rp3,894,000,- Ex Tax: Rp3,894,000,-

DAHUA NVR4108HS-P-4KS2

DAHUA NVR4108HS-P-4KS2

80Mbps input, 8ch 1080P decoding, max 8 IPC input, H.265&H.264 1HDD, 1 VGA&1 HDMI, 1..

Rp3,245,000,- Ex Tax: Rp3,245,000,-

DAHUA NVR4116-4KS2

DAHUA NVR4116-4KS2

80Mbps input, 8ch 1080P decoding, max 16 IPC input, H.265&H.264 1HDD, 1 VGA&1 HDMI, ..

Rp2,466,000,- Ex Tax: Rp2,466,000,-

DAHUA NVR4116HS-4KS2

DAHUA NVR4116HS-4KS2

80Mbps input, 8ch 1080P decoding, max 16 IPC input, H.265&H.264 1HDD, 1 VGA&1 HDMI, ..

Rp2,682,000,- Ex Tax: Rp2,682,000,-

DAHUA NVR4116HS-8P-4KS2

DAHUA NVR4116HS-8P-4KS2

80Mbps input, 8ch 1080P decoding, max 16 IPC input, H.265&H.264 1HDD, 1 VGA&1 HDMI, ..

Rp4,326,000,- Ex Tax: Rp4,326,000,-

DAHUA NVR4208-4KS2

DAHUA NVR4208-4KS2

200Mbps input, 8ch 1080P decoding, max 8 IPC input, H.265&H.264 2HDD, 1 VGA&1 HDMI, ..

Rp3,894,000,- Ex Tax: Rp3,894,000,-

DAHUA NVR4216-16P-4KS2

DAHUA NVR4216-16P-4KS2

200Mbps input, 8ch 1080P decoding, max 16 IPC input, H.265&H.264 2HDD, 1 VGA&1 HDMI,..

Rp7,138,000,- Ex Tax: Rp7,138,000,-

DAHUA NVR4216-4KS2

DAHUA NVR4216-4KS2

200Mbps input, 8ch 1080P decoding, max 16 IPC input, H.265&H.264 2HDD, 1 VGA&1 HDMI,..

Rp3,764,000,- Ex Tax: Rp3,764,000,-

DAHUA NVR4232-16P-4KS2

DAHUA NVR4232-16P-4KS2

200Mbps input, 8ch 1080P decoding, max 32 IPC input, H.265&H.264 2HDD, 1 VGA&1 HDMI,..

Rp7,570,000,- Ex Tax: Rp7,570,000,-

DAHUA NVR4416-16P-4KS2

DAHUA NVR4416-16P-4KS2

200Mbps input, 8ch 1080P decoding, max 16 IPC input, H.265&H.264 4HDD, 1 VGA&1 HDMI,..

Rp10,166,000,- Ex Tax: Rp10,166,000,-

DAHUA NVR4416-4KS2

DAHUA NVR4416-4KS2

200Mbps input, 8ch 1080P decoding, max 16 IPC input, H.265&H.264 4HDD, 1 VGA&1 HDMI,..

Rp6,489,000,- Ex Tax: Rp6,489,000,-

DAHUA NVR4432-16P-4KS2

DAHUA NVR4432-16P-4KS2

200Mbps input, 8ch 1080P decoding, max 32 IPC input, H.265&H.264 4HDD, 1 VGA&1 HDMI,..

Rp11,463,000,- Ex Tax: Rp11,463,000,-

DAHUA NVR4432-4KS2

DAHUA NVR4432-4KS2

200Mbps input, 8ch 1080P decoding, max 32 IPC input, H.265&H.264 4HDD, 1 VGA&1 HDMI,..

Rp7,570,000,- Ex Tax: Rp7,570,000,-

DAHUA NVR4816-16P-4KS2

DAHUA NVR4816-16P-4KS2

200Mbps input, 8ch 1080P decoding, max 16 IPC input, H.265&H.264 8HDD, 1 VGA&1 HDMI,..

Rp12,545,000,- Ex Tax: Rp12,545,000,-

Showing 1 to 30 of 33 (2 Pages)